Jørn Anders Simensen style=

Jørn Anders Simensen

Lendermann
Lars H. style=

Lars H.

Kansler
Rune Leistad style=

Rune Leistad

Skald
Arve Dahl style=

Arve Dahl

1.Skutilsvein
Per Ivar style=

Per Ivar

Indre Losjevakt
Jørn style=

Jørn

Ytre Losjevakt