Losje St. Olav XVIII Lillehammer til Ordenen Riddere av Det Hvite Kors

Stiftet 27. november 1976

Møtelokaler
Odd Fellow, Mathisensgate 13  Lillehammer